1.4016

توضیحات تکمیلی

M.N Code

1.4016

Symbol

X6Cr17

Density

7.683

Class

Stainless steels (D)

كاربردها

آرماتور،اتصالات ساختمان،كاردوچنگال بامقاومت خوردگي زياد،ساخت قطعات ساختماني مقاوم دربرابرخوردگي آب،بخارآب وبااستحكام نسبتابالا

شما هیچ محصولی را مشاهده نکرده اید.

keyboard_arrow_up