1.2080

توضیحات تکمیلی

M.N Code

1.2080

Symbol

X210Cr12 (D)

Density

7.647

Class

Tool steels, alloyed (D)Cold work tool steels

كاربردها

ابزارهاي تراشكاري وپانچ كردن براي شرايط حاد،تيغه هاي برش،ابزارداخل تراشي(برقوزني)،فكهاي گيوتين،تيغه برش،ابزارداخل تراشي(برقو)وكليه ابزارتراشكاري سنگين وغلتكهاي نوردسرد،ابزارهاي اندازه گيري

شما هیچ محصولی را مشاهده نکرده اید.

keyboard_arrow_up