0.4145

توضیحات تکمیلی

M.N Code

0.4145

Symbol

4145 (SAE); G41450 (UNS); A 29 (4145) (ASTM); A 108 (4145) (ASTM); A 125 (4145) (ASTM); A 193 (B7) (

Density

7.831

Class

Structural and constructional steels (Int)Alloy steels. Billets, blooms, slabs, plates, wire rods and hot-rolled and cold finished bars

كاربردها

سایرکاربردهاشامل چرخ دنده ها،شفت های پرس هیدرولیکی،غلطک های کارخانه های تولیدکاغذ،شفت های پمپ وابزارهای نگهدارنده است, معمولاًبرای انواع کاربردهادربخش نفت وگازمورداستفاده قرارمیگیرد.اغلب برای ساخت ابزارهای حفاری وسوراخکاری زیرزمین مانندقلاده های مته استفاده می شود.

شما هیچ محصولی را مشاهده نکرده اید.

keyboard_arrow_up