درباره ما

شرکت بازرگانی جهان فولاد زاینده رود متخصص در زمینه مشاوره وعرضه فولادهای آلیاژی بابهره گیری ازپرسنل متعهدومجرب وتجهیزات وماشین آلات پیشرفته یکی ازشناخته شده ترین توزیع کننده مقاطع فولادی ویکی ازپیشگامان صنعت است.

شرکت بازرگانی جهــــــان فولادزاینده رود اولین نمایندگی شرکت صنعت فولادآلیاژی اصفهان ومجتمع صنعتی اسفراین می باشد.

تاریخچه جهان فولاد

شرکت بازرگانی جهان فولادزاینده روددرسال 1367باتوجه به نیازصنعت اصفهان به مقاطع فولادهای آلیاژی،فعالیت خودراآغازنمودوباگذشت 30سال ازشروع این فعالیت باتلاش هیئت مدیره وپرسنل فعال توانست جایگاه مناسبی رادرصنایع مختلف ازقبیل فولاد،نفت وگازوبسیاری ازصنایع مرتبط به دست آورد.

این مجموعه علاوه برعرضه فولادهای ساخت داخل،واردات وعرضه فولادازتولیدکنندگان معتبراروپایی ازجمله بهلراتریش وآســــــاب سوئدراانجام دهد.این شرکت باتوجه به بهره گیری ازسیستم انفورماتیک درزمینه انبارداری،حسابداری وارائه گواهی نامه درسطح کشورکم نظیراست.

درطول سالیان متمادی بافعالیت خودموفق به دریافت لوح های تقدیرازشرکت صنعت فولادآلیاژی اصفهان ومجتمع صنعتی اسفراین که تنهابخشی ازافتخارات این مجموعه به حساب می آید.

شرکت بازرگانی جهان فولادزاینده رودباداشتن مکانی بازیربنــــــــــــــای 5000مترمربع،1250مترپوشش سوله ای ودوطبقه ساختمان اداری مجهزبه 14دستگاه اره نواری جهت برش کاری مقاطع،ازسایز100میلـــی مترتا2100میلی متر.

4دستگاه لیفتراک 20،6،5،3 تنی،

1باسکول تریلی کش 60تنی و6دستگاه باسکول از500kg تا20تن.

چنددستگاه خاورووانت جهت تسهیل درارسال ودریافت سفارشات مصرف کنندگان وتولیدکنندگان محترم بوده وآماده همکاری باکلیه صنعتگران مرتبط می باشد.این شرکت دراصفهان مهدصنعت به ثبت رسیده ومشغول فعالیت می باشد.

محمدرضاجمشیدیان

رئیس هیئت مدیره

اقدس امیدیان

نایب رئیس هیئت مدیره

مهدی یوسفی

مدیرعامل
keyboard_arrow_up